FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Telenät 1980
Radiolänkstation


Bild Radiolänk-station

Det vid Ericsson framtagna radiolänksystemet fick benämningen RL 340 och bärfrekvenssystemet från EB fick benämningen BF 541/GM 332. Ett nytt fordonsmonterat radiolänksystem togs fram, dimensionerat för fördelningens grundbehov och med möjlighet till utbyggnad, både beträffande abonnentantal och kapacitet.

Hjärtat i radiolänknätet var radiolänkcentralen (RLC) och för detta fanns i plutonen två st fordonsmonterade hytter. Från RLC upprättades förbindelser till de anslutna brigaderna med hjälp av två radiolänkstationer som fanns i radiolänkcentralhytten, samt som komplettering med en enkel- och/eller dubbelhytt i rltgb 13, som grupperades i anslutning till RLC-hytten.

Mer information finns i: Radiolänk i Armén (15 MB)
Författare: Anders Gustafsson (A06/04)