FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Telenät 1960
Växlar


Bild Tfn-vx för 100 linjer

Under 1950-talet anskaffades en ny familj med fältmässiga telefonväxlar 10 DL, 14 DL, 24 DL, 40 DL och 100 DL. Dessa växlar var av lokalbatterityp (LB) men med möjlighet att ansluta till centralbatterisystem (CB). I växel 10 DL fanns en expeditionsutrustning vilket saknades i växel 14 DL vilken om den användes separat måste förses med en telefonapparat som betjäningsenhet. Växel 24 DL bestod av en växel 10 DL hopkopplad med en växel 14 DL. Växeln betjänades med expeditionsenheten i 10 DL. Växlarna var försedda med både stationskabel 10 DL anslutningar och polskruvar för 10 respektive 14 par anslutningar. Till växel 40 DL kunde fyra stycken stationskablar 10 DL anslutas.

Växel 100 DL anordnades i telefonstationskärra 100 DL genom att tre växlar 40 DL sammankopplades via en multipelenhet 100 DL. Anslutningen till växel 100 DL skedde via en korskopplingsenhet 100 DL till vilken tio stycken stationskablar kunde anslutas. I stationskärran kunde exempelvis även bärfrekvensutrusningar anslutna till FL-kablar, stationssignalomvandlare, linjeförstärkara installeras efter behov.

För mer information se: En sammanställning över Arméns telefonmateriel från 1870 till 1970-talet (6,2 MB) Författare: Sven Bertilsson.