FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Telenät 1960
RL-320


Bild RL-320

I kapprustningens tidevarv efter andra världskriget konstaterades att linjebyggnad med tung och lätt kabel icke uppfyllde de tidsmässiga krav som ställdes på sambandet för ledning inom fördelning. Vidare behövdes även reserver för militärbefälhavarens samband till underställda chefer. Detta ledde efter vissa försök till att Radiolänkstation 320 (RL 320) med erforderlig utrustning anskaffades. Inledningsvis utnyttjades BF 421 med SÖ 471 som bärfrekvensutrustning viket medgav att fyra samtidiga telefonikanaler kunde överföras ca 30 km per radiolänkhopp. Mot slutet av denna epok byttes den tunga och otympliga BF 421 ut mot en modern bärfrekvensterminal BF 531.

RL 320 var en radiolänk byggd med diskreta komponenter och med elektronrör i160-180 MHz bandet. I samband med utbyggnaden av det svenska TV nätet användes frekvenser i detta band vilket medförde att försvaret ej längre fick disponera vissa frekvenser. Detta innebar att ny länkutrustning RL 340 anskaffades.

För ytterligare information se: Radiolänk i Armén