FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Telenät 1960
Kablar


Bild kablar trådnät

Trådnät
Det sambandssystem som fanns under denna period byggde i grunden på trådförbindelser varav huvuddelen etablerades i televerkets nät. Detta nät var inledningsvis manuellt förmedlat både vad gällde telefon- och telegrafförbindelser

För komplettering av televerkets nät och anslutning av ledningsplatser fanns vid periodens början blanktråd och även isolerad blanktråd vilka ingick i de linjebyggnadsgrupper som hade till uppgift att komplettera televerkets nät. Vidare infördes en lättare isolerad dubbelkabel med vilken mer fältmässig linjebyggnad kunde ske. Den senare typen av kabel utnyttjades även för att tillverka tiopars kabelmattor där man flätade ihop tio stycken dubbelledande kablar och försåg dessa med ett kontaktdon i vardera ändan. Dessa kontaktdon var av samma typ som anslutningarna till försvarets växlar och Mx-lådorna i televerkets stationer. Vidare fanns anslutningsplintar med vars hjälp man kunde komma åt de enskilda paren i kabelmattan. I övrigt så fanns den utrustning som behövdes för linjebyggnad i kabelkärrgrupp eller kabelbilgrupp. 

Efterhand så uppstod krav på fältmässiga förbindelser med bättre kvalitet och med större kapacitet än vad den tidigare materielen medgav, varvid man anskaffade dels en flerledande (FL) tvåpars så kallad tung kabel och en plastisolerad dubbelledarkabel (DL) så kallad lätt kabel. DL-kabel levde fortfarande kvar vid tidpunkten för signaltruppernas avveckling och är välkänd för signalisten.

För mer information se: En sammanställning över Arméns telefonmateriel från 1870 till 1970-talet(6,2 MB)
Författare: Sven Bertilsson och signaltruppernas Historia 1871-1937-1997-2006 ISBN 978-91-633-9245-0.