FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Tung fordonsburen radio

Sändarkärra 302
Antenn- och reservdelskärra 302


Sändarkärra 302 och antenn- och reservdelskärra 302

Sändarkärra 302 och antenn- och reservdelskärra 302 bildade tillsammans med elverkskärra 25 kVA en transportabel sändaranläggning som användes inom olika gpl-system.

Önskemålet var att alla dessa stabsplatser skulle vara en bergsanläggning, till vilken hörde anslutningar till försvarets telenät, FTN, och det allmänna telenätet, ATN. För radioförbindelser skulle finnas en särskild radioanläggning, också den fortifikatoriskt skyddad. Då det av ekonomiska skäl ej gick att tillhandahålla sådana till alla de 25 fo-anläggningarna, tillkom särskilda mobila sändar- och mottagarkärror. Dessa skulle innehålla samma materiel som ingick i stab-stab radionätet. Det var i stort sett samma materiel som i Ra 630 (och Ra 620).

En anledning till att sändar- och mottagarkärror anskaffades var också att eliminera den skada som uppstått när vissa anläggningar avslöjats i en spionaffär. Försvaret fick därför extra pengar för att komplettera och förstärka systemen med rörliga sändar- och mottagningsanläggningar. Totalt anskaffades 25 sändarkärror och 15 mottagarkärror.

Beroende på var sändarkärrorna skulle ingå fanns det två olika versioner, varav den ena innehöll två sändare CT 1000 och den andra versionen tre Ra 844. Den sändarkärra som innehöll KV-sändare CT 1000 benämndes Sändarkärra 303. Ra 844 tillverkades av Standard Radio och var framtagen främst för marinens behov, men ingick också i fo-anläggningarna, där de ersatte CT 450.

Mer information finns i: Arméns tunga fordonsburna radiostationer, en sammanställning från 1917 till 2000 (17,6 MB) (A06/05)
Författare: Sven Bertilsson.