FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Tung fordonsburen radio

Radiostation 630 (Ra 6301, Ra 6302)


Ra 630

I början av 1970-talet hade Ra 620-systemet blivit omodernt. Systemet hade inte den frekvensnoggrannhet som krävdes för godtagbara fjärrskrifts-förbindelser. För de fasta anläggningarna (hkv och milo) hade CTR 1000 och ARQ anskaffats. Det var då lämpligt att de nya radiobussarna hade samma utrustning som anläggningarna. Den nya radiostationen fick helt logiskt benämningen Ra 630 och tillfördes högkvartersförband, milosambands-bataljoner och fördelningsstabsbataljoner.

I fördelningsstabsbat org 73 ingick en Ra 6301 i fördelningsstabskompaniets stabspluton, där den betjänades av gruppchef, stf gruppchef, tre telegrafister och en bilförare. Gruppen benämndes radiobilgrupp 630.

Kortvågsutrustningar
KV-sändare 664 (Standard Radio CT 1000), Frekvensområde 1,6 – 25 MHz Uteffekt 1 kW Vågtyper A1, A2, A3, A3AÖ, A3AU, A3B, F1 Strömförsörjning 380 V trefas Effektförbrukning 3 kW

KV-mottagare Ra 722 B (Standard Radio CR 1000) Frekvensområde 10kHz – 30 MHz Vågtyper samma som sändarens Strömförsörjning 230 V

Fjärskriftförbindelse med ARQ-funktion

Fjärrskriftförbindelse med ARQ-funktion

Mer information finns i: Arméns tunga fordonsburna radiostationer, en sammanställning från 1917 till 2000 (17,6 MB) (A06/05)
Författare: Sven Bertilsson.