FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Tung fordonsburen radio

Radiostation 75 watt (75 W Tp m/43)


Radiostation 75 watt

150 st 75 W Tp m/43 anskaffades från SRA. Stationen ingick i högre stabsförband, samt som fast radio vid depåförband. Stationen betjänades av gruppchef, stf gruppchef och tre stationsmanskap.

Sändare: typ 100 B innehållande avstämningsenhet, styrenhet modulatorenhet och likriktarenhet.Till sändaren hör en låda med lock avsedd att användas vid transport och förrådsförvaring av stationen. Vikt 183 kg (totalvikt)

Mottagarlåda: innehållande två mottagare typ MKL 941 med högtalare, telegraferingsnyckel, omkopplings- och anslutningsdetaljer, apparat för mellanhörning – intoning m m.

Mer information finns i: Arméns tunga fordonsburna radiostationer, en sammanställning från 1917 till 2000 (17,6 MB) (A06/05)
Författare: Sven Bertilsson.