FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Tung fordonsburen radio

Radiostation 1000W Bl


Radiostation 1000 W Bl

Försök gjordes också att inrätta 1000 W-stationen i stationssläpvagn ”Beda”

Teckning av Karl Erik Jansson i Norrlands signalregementes historia

Gnistradion var en riktig störsändare. Förutom den avstämda frekvensen gav den många både över- och undertoner. Den arbetade också på extremt låg frekvens 15-30 kHz med stor räckvidd, vilket störde den civila rundradion. En fördelning av radiofrekvenserna hade gjorts, varvid rundradion lade beslag på mellanvågsområdet. Försvaret inriktade sig då på kortvågsbandet för sin trafik. Chefen för armén gav därför arméförvaltningen i uppdrag att anskaffa en radiostation inom kortvågsbandet, som skulle ersätta fältradiostation m/17. Det blev fälttelegrafkårens radioverkstad och dess elektriska laboratorium (ELLAB), som utvecklade och byggde stationen. Den tillverkades endast i tio exemplar.

Mer information finns i: Arméns tunga fordonsburna radiostationer, en sammanställning från 1917 till 2000 (17,6 MB) (A06/05)
Författare: Sven Bertilsson.