FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Tung fordonsburen radio

Radiostation 640 (Ra 640)


Ra 640

Under ca 15 år med början på 80-talet pågick studier och utredningar för framtagning av ett nytt helautomatiskt datastyrt kortvågssystem anpassat för samtliga försvarsgrenar kallat FGR 90, vilket stod för Försvarets Gemensamma Radionät på 90-talet. Detta system skulle ersätta det tidigare Stab- Stab radiosystemet. Det för försvaret gemensamma systemet fick senare namnet KV 90 och skulle bl a monteras i Gpl och 40 st radiobilar benämnda Ra 640. Två sådana radiobilar hann utvecklas och tillverkas, då beslutade togs att lägga ner denna utveckling. Därmed försvann också behovet av Ra 640. KV-system kom dock senare att anskaffas om än i mindre omfattning.

Ra 640 var tänkt som en transportabel KV-anläggning för förmedling av bl a text, telefoni och data.

Hytten innehöll två stycken 400 W sändare och två mottagarenheter samt en systemkontrolldator.

Systemdator, mottagare och sändare bildar tillsammans ett adaptivt KV-radiosystem, d v s ett system som automatiskt väljer frekvens, nycklings-hastighet och antenner för att erhålla en så effektiv KV-kanal som möjligt under dygnets alla timmar.

Mer information finns i: Arméns tunga fordonsburna radiostationer, en sammanställning från 1917 till 2000 (17,6 MB) (A06/05)
Författare: Sven Bertilsson.