FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Tung fordonsburen radio

Radioterrängbil 936 med Radiostation 620 (Ra 620)


Radioterrängbil 936 med Radiostation 620

Ra 620 är placerad i en hytt på ett terränggående fordonschassi Volvo Viking, L 38547 A, med omfattande radioutrustning:

• kortvågssändare CT 450 för tre kanaler
• tre radiomottagare Mt 600 för kortvågs- och LUFOR-mottagning
• fjärrnycklingsutrustning med radiolänk Rl 320
• fjärrskriftsutrustning Fskr 308.

I tidigare radiostationer hade sändare och mottagare som regel monterats i samma fordon, som grupperades nära den betjänande staben. Sedan man fått vetskap om att radiosändarnas geografiska läge kunde exakt pejlas in och att radiosignalen kunde utnyttjas för att styra missiler mot staben, undvek man detta genom att placera sändarna avskilda från den grupperade staben. I det nya radiosystemet delade man därför upp sändarna och mottagarna på skilda fordon.

De mobila radiostationer som utvecklades och anskaffades för dessa sambandsbehov kom alltså att delas upp på ett sändarfordon, Radioterrängbil 936 – Ra 620 och ett mottagar- och expeditionsfordon, Mottagarterrängbil 937.

Kommunikation mellan fordonen skedde över radiolänk eller tråd och mottagarbilen kunde på så sätt fjärrmanövrera en eller flera sändarfordon.

Radioterrängbil 936 – Ra 620 anskaffades 1958 och var i bruk tills i slutet av 1970-talet, då den efterhand ersatts av Ra 630. Totalt 135 radioterrängbilar samt 58 mottagarterrängbilar anskaffades.

Mer information finns i: Arméns tunga fordonsburna radiostationer, en sammanställning från 1917 till 2000 (17,6 MB) (A06/05)
Författare: Sven Bertilsson.