FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Tung fordonsburen radio

Radiostation 600 (Ra 600)


Radioterrängbil m/46Ra 600

Ra 600 är en moderniserad upplaga av 250 W Bl. Den tillkom i början av 1950-talet och installerades i en, efter andra världskriget, av amerikanska armén inköpt GMC med hytt.

Fordonet benämndes i Sverige Terrängbil m/46. GMC står för General Motor Corporation. Radiostation 600 är en komplett radiostation som snabbt kan förflyttas, upprättas och brytas.

Sändaren är samma som i 250 W Bl, men mottagarna är utbytta mot Mt 600. I stationshytten ingår också en Ra 120 samt en växel 30 Dl med At-tillsats.

Stationsrummet är uppdelat i ett radiorum och ett telefon /expeditionsrum. Ra 600+Ra 120 ingick i fördelningssambandsbataljonens radiokompani. Den betjänades då av gruppchef (uoff), gruppchef stf, bilförare, radiomontör, två telefonister och två telegrafister I fördelningsstabsbataljon org 63 ingick en Ra 600+Ra 422 i uplatstroppen i fördelningsstabskompani 1. Ra 120 hade då blivit utbytt mot en Ra 422. Betjäningen var den samma som ovan.

Mer information finns i: Arméns tunga fordonsburna radiostationer, en sammanställning från 1917 till 2000 (17,6 MB) (A06/05)
Författare: Sven Bertilsson.