FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Tung fordonsburen radio

Mottagarterrängbil 937


Mottagare

Radioterrängbil 936 och mottagarterrängbil 937 utgör väsentliga delar i det rörliga radiokommunikationsnätet för högkvarter-, milo- och fördelnings-förband. Det ingick två mttgbil 937 i vardera milosambandsbataljon och fördelningsstabsbataljon. Vagnen betjänades av gruppchef, gruppchef stf, bilförare, radiomontör och två telegrafister.

Översikt Ra 936 och Ra 937

Skillnaden mellan radioterrängbilen och mottagarterrängbilen är inte så stor. Utseendemässigt går det knappt att se skillnaden. Det är i stort sett samma apparater i de båda vagnarna. Den största skillnaden är naturligtvis att i stället för den stora sändaren CT 450 ingår fler mottagarplatser och i stället för en fjärrskrivare innehåller mottagarvagnen två fjärrskrivare.

Mer information finns i: Arméns tunga fordonsburna radiostationer, en sammanställning från 1917 till 2000 (17,6 MB) (A06/05)
Författare: Sven Bertilsson.