FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Tung fordonsburen radio

Mottagarterrängbil 934


Mottagarterrängbil 934

Mottagarterrängbil 934 utgjorde en komplett radiomottagarcentral med fem mottagarplatser och två reservplatser. En av mottagarplatserna var utrustad som chefsplats. Bilen var terränggående och kunde lätt förflyttas, upprättas och brytas även i relativt oländig terräng.

Mottagarplatserna hade var för sig utrustningar för såväl mottagning som sändning. Sändning kunde utföras från fjärrmanövrerade 800 W-sändare.

Från chefsplatsen kunde in- och utgående radiotrafik kontrolleras och utgående telefonlinjer kunde kopplas fram till mottagarplatsernas telefonapparater. Kraftförsörjningen skedde från permanenta nätet eller från bilens ackumulatorer. Bilen var utrustad med för verksamheten nödvändiga antenner, antennmateriel, verktyg och reservmateriel m m.

Ra 600, Ra 610 och Mttgbil 934 tillkom i början av 1950-talet och ingick i krigsorganisationen tills i slutet av 1960-talet, då de skrotades. De hade då ersatts av Ra 620 och Mttgbil 937.

Mer information finns i: Arméns tunga fordonsburna radiostationer, en sammanställning från 1917 till 2000 (17,6 MB) (A06/05)
Författare: Sven Bertilsson.