FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Tung fordonsburen radio

Åkande fältradio m/17


Åkande fältradio m/17

Vid Fälttelegrafkåren uppsattes ett radiokompani 1915, som förlades till Lilla Frösunda i Solna. Här gjordes de första trevande försöken med radio. Först 1917 var armén redo att anskaffa de första radiostationerna. Det blev elva åkande vagnstationer och en klövjestation. Den första radion var en s k gnistsändare på 1,5 kW och två kristallmottagare. De senare byttes senare ut mot enklare rörmottagare. Radiomaterielen var monterad på en stationsvagn, som drogs av fyra hästar samt en mastvagn, som också drogs av fyra hästar. Dessutom ingick en telefonvagn och en materielvagn. Dessa båda vagnar drogs av två hästar vardera. För betjäning av stationen bestod enheten av en underofficer som chef, 19 manskap och 14 hästar. Av manskapet var en underbefäl, fem radiomanskap, två motorskötare, en telefonservis, en motorcykelordonnans, en velocipedordonnans, sex kuskar, en hovslagar-beställningsman, en kommissarie och en manskapskock. Av de 14 hästarna var två ridhästar och resten draghästar.

Gnistsändarens räckvidd kunde vara ända upp till 200 km.

Gnistradion var tillverkad av Telefunken i Tyskland och inköpt i 1. världskrigets slutskede.

Mer information finns i: Arméns tunga fordonsburna radiostationer, en sammanställning från 1917 till 2000 (17,6 MB) (A06/05)
Författare: Sven Bertilsson.