FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Tung fordonsburen radio

Radiostation 800 W
(800 W Bl m/43)


Radiobuss 800 W

Andra världskriget gav upphov till en enorm upprustning av det svenska försvaret. Antalet krigsförband fördubblades. Därför anskaffades 20 stycken radiobussar 800 W, vilka tilldelades högkvarterets signalkompani och radiokompani, kårstationskompanier och fördelningsstationskompanier samt pansarbrigaderna

Bussen var en Scania-Vabis typ 8116/1 med sexcylindrig motor 130 hk. Stationen var av samma typ, som tidigare anskaffats för flygvapnets basorganisation. Bussen var hög och smal samt snedbelastad, vilket gjorde att den lätt välte. Manöverpedalerna var dessutom säregna, eftersom gaspedalen satt i mitten mellan broms- och kopplingspedalerna. Stationen betjänades av en radiogrupp bestående av gruppchef, ett underbefäl, fyra meniga samt en bilförare.

Sändaren är en AK-142 och är tillverkad av Svenska Radioaktiebolaget.

Mottagarna:4 st MKL 940 tillverkade av Svenska Radioaktiebolaget:

Radiobuss 800 W inne

Mer information finns i: Arméns tunga fordonsburna radiostationer, en sammanställning från 1917 till 2000 (17,6 MB) (A06/05)
Författare: Sven Bertilsson.