FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Tung fordonsburen radio
250 watts bilradiostation
(250 W Bl m/40 250 W Bl T m/40)


Val av 250 W Bl T m/40Val av 250 W Bl m/40

250 W Bl T m/40                                            250 W Bl m/40

Den 9 april 1940 anföll Tyskland Danmark och Norge. Sverige fann omringat av fientliga styrkor, varför vi mobiliserade även i Skåne och efter gränsen mot Norge. Med två armékårer, fem fördelningar och en kavalleribrigad uppstod behov av enkraftig mobil radiostation för förbindelse mellan de högre staberna. Som ett resultat av detta behov beslutades att 72 radiobussar 250 W Bl skulle anskaffas.

250 W Bl ingick i både Högkvarterets signalkompani och radiokompani, kårstationskompaniet och fördelningsstationskompaniet samt vissa fördelningsförband såsom träng- och ingenjörsförband. I pansarbrigadens brigadstabskompani ingick fyra 250 W Bl T.

Radiobilgruppen som betjänade vagnen bestod av gruppchef, underbefäl, bilförare och fyra meniga.

Vagnen var utrustad med en sändare Telefunken SMS 200K och två mottagare MKL 941 från Svenska Radioaktiebolaget (SRA), samt erforderliga spänningsaggregat, likriktare m m för strömförsörjning.

Mer information finns i: Arméns tunga fordonsburna radiostationer, en sammanställning från 1917 till 2000 (17,6 MB) (A06/05)
Författare: Sven Bertilsson.