FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Tung fordonsburen radio
150 watts Kärr-radiostation fm/26
(150 W Kr fm/26)


150 W Kärr-radio fm/26

150 watts kärr-radiostation fm/26 (150 W Kr fm/26)

Ett antal 150 W Kr tillverkades vid fälttelegrafkårens tygverkstad, men dessa blev aldrig antagna för att ingå i krigsförband, varför de benämndes försöksmodell. Två exemplar forslades till Boden, där försök gjordes att använda dessa som fasta fortradiostationer. Ett stort problem med dessa var att en rörlig 150 W station krävde elva mans besättning och en fast sju man. Försöket i Boden gällde antenner. Man utgick från att upprätta antennen inuti berget. Försök gjordes också med att antennerna upprättades i fortgravarna.

Radiostationen är byggd i form av ett antal enheter, varav de flesta är inneslutna i lådor, vilka vanligen transporteras på tre stycken kärror, apparat-, maskin-, och packkärran. Då stationen upprättas, kunna lådorna antingen kvarstå på sina platser på kärrorna eller avlyftas och flyttas, t. e. inomhus. Stationen är utförd för telegrafering med och utan ton.

Antennanläggningen typ A4, utgöres normalt av en paraplyantenn, med 10 meters masthöjd och med på marken liggande isolerad motvikt.

Mer information finns i: Arméns tunga fordonsburna radiostationer, en sammanställning från 1917 till 2000 (17,6 MB) (A06/05)
Författare: Sven Bertilsson.