FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Lätt Radio
5 watt bärbar radiostation
(5 W Br m/30)


Bild 5 W Br m/30

Tekniska data
Stationen bestod av apparatlåda a, två batterilådor b (varav en i reserv), samt antennram c. Frekvensområde 1: 2680-2780 kHz Frekvensområde 2: 4240-4840 kHz

Beträffande denna station finns en mycket intressant historia om olika uppfattningar om stationens funktionalitet i samband med leveranskontroll i dokumentet nedan.

Mer information finns i: Arméns lätta radiostationer under 1900-talet (15 MB)
(A03/09) Författare: Sven Bertilsson och Thomas Hörstedt.
Ny och utökad utgåva av Sven Bertilsson och Thomas Hörstedt (Grön radio) Försvarets Historiska Telesamlingar Armén 2009-02-28 A 03/09