FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Lätt Radio
Radiostation 500
(Ra 500)


Ra 500

Historik
Ra 500 var en amerikansk station, som inköptes som surplus efter andra världskriget tillsammans med Ra 100, vilken hade samma frekvensområde. Vid köpet av US Army fanns den monterad i öppna Dodge-Jeepar. Dessa bilar fick i Sverige namnet Ratgbil m/46. Ra 500 installerades också i radiobil PV 60.

Radiostation 500 är en frekvensmodulerad station avsedd för telefoni, och använder sig av ultrakortvågsområdets lägre del. Den är avsedd att monteras i radiofordon för att kunna avdelas till underställda förbands staber inom fördelningens ram. Utrustningen tillkom i slutet av 1940-talet.

Stationen består av en sändare (BC-924) och en mottagare (BC-923) monterad på en bottenram (FT-237). Denna bottenram fastskruvas i ett för olika fordonstyper specialtillverkat stativ. Stationen kan vid behov kompletteras med en extra mottagare.

Mer information finns i: Arméns lätta radiostationer under 1900-talet (15 MB)
(A03/09) Författare: Sven Bertilsson och Thomas Hörstedt.
Ny och utökad utgåva av Sven Bertilsson och Thomas Hörstedt (Grön radio) Försvarets Historiska Telesamlingar Armén 2009-02-28 A 03/09