FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Lätt Radio
Radiostation 400
(Ra 400)


(Ursprunglig beteckning var 20 W Sv
)


Ra 400

Ra 400 utvecklades ursprungligen vid Ellab under ledning av Hilding Björklund.

Efter en del meningsskiljaktigheter mellan Ellab och förvaltningen beslutades att:

Anbudsinfordran på utvecklingsarbete översändes av förvaltningen till de radiofirmor, som bedömdes lämpliga för arbetet. Resultatet härav blev att två firmor åtog sig arbetet men uppdelat så att AGA åtog sig sändaren och SATT mottagaren.

När tiden var inne för AGA och SATT att visa upp sina resultat, tillsattes en kommitté för att opartiskt bedöma stationerna. När tiden var inne för AGA och SATT att visa upp sina resultat, tillsattes en kommitté för att opartiskt bedöma stationerna. Resultatet av provningarna blev att Ellabs mottagare var den bättre. SATT:s mottagare stupade huvudsakligen p g a den förut nämnda överhörningen. AGA:s sändare var den bättre p g a att Ellabs sändare hade större frekvensdrift vid temperaturproven. Efter ytterligare kompletteringar konstaterades att Ellabs sändare och mottagare stod som segrare i konkurrensen.

Det dröjde en tid innan man beslöt sig för att igångsätta tillverkningen. Det visade sig då att varken AGA eller SATT ville deltaga. I stället inträdde Svenska Radio AB på scenen och åtog sig tillverkningen under förutsättning att Signalverkstäderna åtog sig hälften.

Mer information finns i: Arméns lätta radiostationer under 1900-talet (15 MB)
(A03/09) Författare: Sven Bertilsson och Thomas Hörstedt.
Ny och utökad utgåva av Sven Bertilsson och Thomas Hörstedt (Grön radio) Försvarets Historiska Telesamlingar Armén 2009-02-28 A 03/09