FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Lätt Radio
3 watts bärbar radiostation
(3 W Br m/39)


Bild 3 W Br m/39

3 W Br m/39 var avsedd för artilleriets eldledningspatruller.

Stationen är utförd för telegrafering utan ton och telefonering.

Räckvidden är vid god kastantenn vid telefonering omkring 12 km och vid telegrafering 20-30 km. Motsvarande värden bli vid användning av stavantenn 10 respektive 15-25 km.

Stationen transporteras i två bördor, apparatlåda och batterilåda.

Apparatlådan innehåller sändare och mottagare. Batterilådan innehåller batterier samt tillbehör bestående av antennutrustning, batterikabel, hörtelefon, handmikrotelefon, strupmikrotelefon, telegraferingsutrustning m m.

Batteriutrustningen utgöres av ett glödströmsbatteri bestående av två Nifeackumulatorer, D 10, och två anodbatterier, A 90, (seriekopplade).

Mer information finns i: Arméns lätta radiostationer under 1900-talet (15 MB)
(A03/09) Författare: Sven Bertilsson och Thomas Hörstedt.
Ny och utökad utgåva av Sven Bertilsson och Thomas Hörstedt (Grön radio) Försvarets Historiska Telesamlingar Armén 2009-02-28 A 03/09