FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Lätt Radio
30 watt kärradiostation
(30 W Kr m/29)


Bild 30 W kr M/29Bild 30 W kr m/29

Apparatlådan till 30 W Kr m/29 (Foto Grön Radio)

(Teckning av Karl-Erik Jansson ur
Norrlands signalregementes historia
)

Stationen är utförd för telegrafering med och utan ton och har en räckvidd av omkring 50 km.

Sändaren innehåller 2 B-rör och mottagaren 4 A-rör.

Stationens olika delar framgår av bild, som visar en utomhus upprättad station.

Från apparaten gå två ledningar till antenn. Motvikt, handgenerator och batterilåda. Av batterilådorna A och B är endast den ena inkopplad, under det att den andra står i reserv. Varje batterilåda innehåller två ackumulatorer,

Mer information finns i: Arméns lätta radiostationer under 1900-talet (15 MB)
(A03/09) Författare: Sven Bertilsson och Thomas Hörstedt.
Ny och utökad utgåva av Sven Bertilsson och Thomas Hörstedt (Grön radio) Försvarets Historiska Telesamlingar Armén 2009-02-28 A 03/09