FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Lätt Radio
25 watts bilradiostation
(25 W Bl m/39)


Bild 25 W Bl m/39Bild 25 W Bl m/39 i Volvo PV

25 W Bl m/39 och Volvo radiobil PV 60 för 25 W Bl

Stationen är utförd för telegrafering utan ton samt för telefonering.

Räckvidden är under färd 15 km vid telegrafering och 5 km vid telefonering samt med stillastående stationer med upprättad kastantenn 100 respektive 30 km.

Stationen liknar med undantag för kraftkällorna, rören och antennen i huvudsak 10 W Br. Den är inmonterad i en radioavstörd personbil försedd med en 150 watts bilgenerator och två stycken parallellkopplade 6 volts bilbatterier.

På bilens tak är en 3,2 meter lång antennstav monterad i fjädrande fäste. Apparatlådan är fastsatt vid ett stativ mitt framför baksätet.

Mer information finns i: Arméns lätta radiostationer under 1900-talet (15 MB)
(A03/09) Författare: Sven Bertilsson och Thomas Hörstedt.
Ny och utökad utgåva av Sven Bertilsson och Thomas Hörstedt (Grön radio) Försvarets Historiska Telesamlingar Armén 2009-02-28 A 03/09