FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Lätt Radio
20 watt klövjeradiostation
(20 W Kl m/29)

 


Bild 20 W Kl m/29

20 watt klövjeradiostation (20 W Kl m/29)

Den transporterades klövjad på två packhästar.

Mottagarens frekvensområde var 300-3000 kHz och sändarens frekvensområde 1800-2320 kHz. Räckvidden var 50 km.

Organisation Kavalleriet hade 4 st 20 W klövjeradiostationer i kavalleribrigaden, en i vardera av de fyra fördelningskavalleribataljonerna samt en station i 1. Etappkavalleridepåstaben.

Redan 1925 hade den första kärradiostationen med 50 W effekt tillkommit. Den gjordes i några exemplar och hade, liksom nästa typ med 150 W tillförd anodeffekt (fr o m 1926), en encylindrig bensinmotor som energikälla.

Ansträngningarna inriktades på att åstadkomma stationer med handdrivna generatorer. Vid radioverkstaden  helt transporteras i två vanliga kulsprutepack-sadlar och därför uppdelad i flera små enheter. Den provades i några exemplar åren 1927-28 och fastställdes som m/28. Den torde vid sin tillkomst varit världens mest fältmässiga klövjestation.

Slut citat av Sten Sjöstedt

En 20 W Kl med handgenerator överlämnades till Armémuseet den 26 juni 1937.

Mer information finns i: Arméns lätta radiostationer under 1900-talet (15 MB)
(A03/09) Författare: Sven Bertilsson och Thomas Hörstedt.
Ny och utökad utgåva av Sven Bertilsson och Thomas Hörstedt (Grön radio) Försvarets Historiska Telesamlingar Armén 2009-02-28 A 03/09