FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Lätt Radio
Radiostation 200
(Ra 200)Ra 200

En Svensk bärbar KV-radio (kortvåg) avsedd för telegrafi och telefoni, framtagen 1958.

Stationen drivs med ackumulatorer och en generator. Vid mottagning och lågeffektsändning svarar ackumulatorerna ensamma för den ström som erfordras men vid sändning med hög effekt måste generatorn vara igång. Generatorn används även för laddning av ackumulatorerna.

Ra 200 kan även vara fordonsmonterad. Strömförsörjes då med 12/24 V från fordonet via omformare 102.

Ra 200 kan även användas fast installerad t.ex. i bergrum. Strömförsörjes då från nätaggregat Ra 200.

Mer information finns i: Arméns lätta radiostationer under 1900-talet (15 MB)
(A03/09) Författare: Sven Bertilsson och Thomas Hörstedt.
Ny och utökad utgåva av Sven Bertilsson och Thomas Hörstedt (Grön radio) Försvarets Historiska Telesamlingar Armén 2009-02-28 A 03/09