FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Lätt Radio
1 watts bärbar provisorisk radiostation
(1 W br P m/40
)


Bild 1 W bärbar provisorisk rastn

Stationen transporterades på mes av arméns modell och bestod av tre bördor; sändarlåda, mottagarlåda och batterilåda. Stationens sändare var utförd för telegrafering utan ton, mottagaren för telegrafering och telefonering.

Sändarens frekvensområde var 3700-6000 kHz. Antenneffekten ca 0,5 W.
Mottagarens frekvensområde var 510-1550 kHz, 1500-4000 kHz och 3500-10000 kHz.

Batterilådan bestod av två torrbatterier A63 för anodspänning och en ackumulator D 18 för glödström.

Antennen utgjordes av 3 st likadana linor, (en antennlina och två motviktslinor) och kunde anordnas som markantenn eller kastantenn.

Mer information finns i: Arméns lätta radiostationer under 1900-talet (15 MB)
(A03/09) Författare: Sven Bertilsson och Thomas Hörstedt.
Ny och utökad utgåva av Sven Bertilsson och Thomas Hörstedt (Grön radio) Försvarets Historiska Telesamlingar Armén 2009-02-28 A 03/09