FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Lätt Radio
1,5 watts värnrastn
(1,5 W Vn m/42) (Ra 110)


Bild 1,5 W Vn m/42Bild Ra 110

1,5 W Br m/42 och Ra 110

Mer information kommer så småningom!

Mer information finns i: Arméns lätta radiostationer under 1900-talet (15 MB)
(A03/09) Författare: Sven Bertilsson och Thomas Hörstedt.
Ny och utökad utgåva av Sven Bertilsson och Thomas Hörstedt (Grön radio) Försvarets Historiska Telesamlingar Armén 2009-02-28 A 03/09