FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Lätt Radio
Radiostation 190
(Ra 190)


Ra 190

En Svensk bärbar KV-radio (kortvåg) avsedd för telegrafi, även mottagning av telefoni. Tillverkad av Svenska Radio Aktiebolaget (SRA)

Stationen är utförd som enmansbörda och är uppdelad i fyra enheter. Sändare, mottagare, batterienhet och väska med tillbehör. Sändare och mottagare kan användas var för sig.

Utrustningen är inte försedd med bäranordning, utan skall normalt bäras i ryggsäck eller motsvarande.

Ra 190 har använts av jägar- och spaningsförband.

Ra 190 var en jägarstation, men den var knappast byggd för att sättas i händerna på stora, kraftiga jägarsoldater. Batterianslutningskablar var t ex mycket tunna och sköra. På sändaren satt en liten telegraferingsnyckel. Det fanns också en nyckel med en bygel att fästa runt låret.

Mer information finns i: Arméns lätta radiostationer under 1900-talet (15 MB)
(A03/09) Författare: Sven Bertilsson och Thomas Hörstedt.
Ny och utökad utgåva av Sven Bertilsson och Thomas Hörstedt (Grön radio) Försvarets Historiska Telesamlingar Armén 2009-02-28 A 03/09