FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Lätt Radio
Radiostation 180
(Ra 180)


RA 180

Den senast utvecklade UK-radiostationen för våra krigsförband är Ra 180/480. Stationen är framtagen för att möta höga krav på telefoni och datasamband i en miljö med ett kraftigt telehot. Ra 180/480 utvecklades under 80-talet. Vid specificeringen var intresset inriktat på USA:s SINCGARS system.

För att störningar skall undvikas använder Ra 180/480 frekvenshopp inom hela frekvensområdet 30- 88 MHz. Hopphastigheten är så hög att störsändarens och pejlstationernas verksamhet försvåras. För att undgå avlyssning av meddelanden använder Ra 180/480 krypto för både telefoni och data.

Stationen använder digital överföring med en datasignaleringshastighet av 16 kbit/s. Telefoni överförs som deltamodulerad signal. Datasignaleringshastighet 16 kbit/s, som är en CEPT och Nato standard kom att användas även i TS 9000.

För samtrafik med äldre stationer av typ Ra 14 och Ra 42 används dock analog överföring, utan frekvenshopp och krypto.

Mer information finns i: Arméns lätta radiostationer under 1900-talet (15 MB)
(A03/09) Författare: Sven Bertilsson och Thomas Hörstedt.
Ny och utökad utgåva av Sven Bertilsson och Thomas Hörstedt (Grön radio) Försvarets Historiska Telesamlingar Armén 2009-02-28 A 03/09

Utveckling och framtagning av radiosystem Ra 180/480 med DART 330 är mycket noggrant redovisat i www.fht.nu av Nils-Erik Vall, som var med i utvecklingsprocessen från tidigt 70-tal fram till sin pension 1992.