FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Lätt Radio
15 watts bärbar radiostation
(15 W Br m/39)


Bild 15 W Br m/39

15 watts bärbar radiostation (15 W Br m/39)

Stationen är utförd för telegrafi utan ton och telefonering.

Räckvidden uppgår vid mastantenn för markvågen till 70 à 100 km vid telegrafering och 30 à 40 km vid telefonering. För rymd-vågen uppgår räckvidden till 1 000 km vid telegrafering och 400 km vid telefonering.

Stationen transporteras i tre bördor: apparatlåda, batterilåda och trampgenerator. Apparatlådan innehåller sändare och mottagare.

Batterilådan innehåller erforderliga batterier för mottagarens drift, vissa kopplingsanordningar, samt diverse tillbehör bl a en handmikrotelefon och strupmikrotelefon, två hörtelefoner och en telegraferingsnyckel.

Trampgeneratorn, som är försedd med sittställning (bärställning), kan leverera erforderliga spänningar för såväl mottagarens som sändarens drift.

Mer information finns i: Arméns lätta radiostationer under 1900-talet (15 MB)
(A03/09) Författare: Sven Bertilsson och Thomas Hörstedt.
Ny och utökad utgåva av Sven Bertilsson och Thomas Hörstedt (Grön radio) Försvarets Historiska Telesamlingar Armén 2009-02-28 A 03/09