FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Lätt Radio
Radiostation 140
(Ra 140)


Ra 140

SRA fick under 50-talet uppdrag att ta fram en bärbar UK-station, som skulle ersätta Ra 100 vid infanteriet. Arméstaben satte dock så stora krav på stationen att SRA hade stora svårigheter att konstruera stationen. Kraven var liten och lätt med tre förhandsinställda kanaler. När sedan stationen var klar hade infanteriet fått Ra 145, så Ra 140 behövdse inte för sin ursprungliga funktion.

Den fick då bli en jägarstation. Konstruktionen var mycket komplicerad. Den såg närmast ut som ett urverk inuti p g a kravet på snabbinställning av förhandsinställda kanaler. Bland teknikerna var stationen inte populär. Den var svår att reparera.

Den är försedd med ett frekvenssyntessystem, som ger mycket god frekvens-noggrannhet vid sändning och mottagning. Den lämnar vid sändning en 150 Hz signal för manövrering av tonstyrd brusspärr hos motstationen t ex Ra 145/146 och Ra 421/422.

Mer information finns i: Arméns lätta radiostationer under 1900-talet (15 MB)
(A03/09) Författare: Sven Bertilsson och Thomas Hörstedt.
Ny och utökad utgåva av Sven Bertilsson och Thomas Hörstedt (Grön radio) Försvarets Historiska Telesamlingar Armén 2009-02-28 A 03/09