FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Lätt Radio
Radiostation 135
(Ra 135)


Ra 135 manöverorganRa 135 Monofon

Ra 135 manöverorgan och anslutningsdon               Monofon

I slutet av 1970-talet ersattes Ra 130 med en ny liten och lätt radio med beteckningen Ra 135.

Denna var liksom Ra 130 främst avsedd för förbindelse mellan skyttepluton och skyttekompani.

Det är alltså en ren infanteriradio, men den fanns också vid marinen. Stationen är kristallstyrd med 11 kanaler, varav de första kanalerna 1- 6 är avsedda för armén och kanalerna 6 - 11 för marinen.

Mer information finns i: Arméns lätta radiostationer under 1900-talet (15 MB)
(A03/09) Författare: Sven Bertilsson och Thomas Hörstedt.
Ny och utökad utgåva av Sven Bertilsson och Thomas Hörstedt (Grön radio) Försvarets Historiska Telesamlingar Armén 2009-02-28 A 03/09