FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Lätt Radio
Radiostation 130
(Ra 130)


Ra 130Ra_130 B

Ra 130                                                                 Ra 130 B

Ra 130 köptes i England 1950, där den hade beteckningen WS 88. Den serietillverkades sedan vid Standard Radio i 3 000 exemplar till ett pris av 950 kr/styck. År 1958 tillköptes ytterligare 900 exemplar, men denna gång från British Army. Dessa var då begagnade och renoverades efter leverans vid Signalverkstäderna i Sundbyberg.

I den ursprungliga versionen Ra 130 var det mycket svårt att trimma sändarens frekvens. Enda frekvensnormal var Frekvensmeter m/46 och då fick man kalibrera denna med över- och tilläggstoner. Detta medförde att truppen hade dåligt förtroende för Ra 130. För att åtgärda dessa förhållanden byggdes stationerna om vid TELUB. Trimkondensatorerna byttes ut mot likartade, men med finare stegring.

Stationen fick därefter beteckningen Ra 130B.

Mer information finns i: Arméns lätta radiostationer under 1900-talet (15 MB)
(A03/09) Författare: Sven Bertilsson och Thomas Hörstedt.
Ny och utökad utgåva av Sven Bertilsson och Thomas Hörstedt (Grön radio) Försvarets Historiska Telesamlingar Armén 2009-02-28 A 03/09