FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Lätt Radio
Radiostation 120
(Ra 120)


Ra 120Ra 121Ra 122

Ra 120                              Ra 121                                   Ra 122

Historik
År 1947 skrevs ett program för en ny radiostation med följande krav:
Stationen skulle bestå av tre bördor, apparatenhet, reservbatterienhet samt handgenerator och effektsteg. Den skulle utföras i två versioner; den ena med frekvensområdet 30 – 36 MHz fördelade på 60 kanaler och den andra omfattande 45 – 54 MHz och 90 kanaler. Sändarens uteffekt skulle vara  0,7 W och med effektsteg 4 W.

Offert begärdes in från Svenska Radio AB och Standard Radio. SRA fick beställningen. Under 1948 presenterade SRA den första stationen, som provades vid Ellab med förödande resultat då den sattes i skakmaskinen.
Efter förnyad konstruktion kunde den första stationen presenteras den 16 juli 1949. Den fick då namnet Ra 120 för version 30 – 36 (34,11 – 41,69) MHz och Ra 122 för version 45 – 54 (47,0 – 57,0) MHz. Frekvensomfången hade ändrats mot det ursprungliga kravet.

Sammanlagt 3 400 st Ra 120 levererades och 1 000 st Ra 122. Senare tillkom också en version, som skulle vara fordonsmonterad. Den fick namnet Ra 121 och beställdes i 1 786 exemplar. Dess frekvensområde täckte frekvensbandet mellan Ra 120 och Ra 122.

Den slutliga versionen av Ra 120 och Ra 122 var på två bördor; apparatenhet och reservbatterienhet.

Mer information finns i: Arméns lätta radiostationer under 1900-talet (15 MB)
(A03/09) Författare: Sven Bertilsson och Thomas Hörstedt.
Ny och utökad utgåva av Sven Bertilsson och Thomas Hörstedt (Grön radio) Försvarets Historiska Telesamlingar Armén 2009-02-28 A 03/09