FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Lätt Radio
Radiostation 105
(Ra 105)


Ra 105

I slutet av 1950-talet var en ny infanteribrigad, org 59, under uppsättning. De Ra 100, som inköpts efter kriget, var ej tillräckliga. Man beslutade då om en ny radio. Arméstaben gav riktlinjer på prestanda, storlek och vikt. Uppdraget gick till industrin, som dock inte kunde tillverka en sådan radio med då känd teknik. Den nya radion fick namnet Ra 140, men den blev inte bli klar i tid. Det tog ytterligare ett antal år.

En kompromiss gjordes då med att inköpa en amerikansk radio som komplement till Ra 100 i väntan på Ra 140. Denna nya radio fick namnet RA 105. Några år senare kom en förbättrad version med beteckningen PRC-10A. PRC-10A licenstillverkades i Sverige av Svenska Radio Aktiebolag (SRA) Ra 105 har även förekommit fordonsmonterad. Svenska Radio Aktiebolag (SRA)

Mer information finns i: Arméns lätta radiostationer under 1900-talet (15 MB)
(A03/09) Författare: Sven Bertilsson och Thomas Hörstedt.
Ny och utökad utgåva av Sven Bertilsson och Thomas Hörstedt (Grön radio) Försvarets Historiska Telesamlingar Armén 2009-02-28 A 03/09