FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Lätt Radio
Radiostation 100
(Ra 100)


Ra 100

Ra 100 är en amerikansk radiostation med beteckning SCR-300, som inköptes efter krigsslutet i Tyskland. Antalet apparater som under åren 1948-50 köptes var ca 3000 st. Dessa renoverades sedan vid Signalverkstäderna i Sundbyberg innan de levererades till infanteriförbanden.

Ra 100 var en ultrakortvågsstation avsedd för telefoniförbindelser på kortare avstånd. Den var i första hand avsedd att tjäna som bärbar radiostation men kunde även användas i fordon.

Utrustningen bestod av följande delar: apparatlåda med batterikabel, batterilåda med batteri, antenner, handmikrotelefon, hörtelefon, antennströmsindikator och bäranordning.

Radiostationen arbetade inom frekvensområdet 40 – 48 MHz, och kunde avstämmas kontinuerligt inom detta område. En med avstämningsratten förbunden skala graderad i kanaler angav på vilken kanal stationen var inställd. Stationen var utförd för frekvensmodulering. Dylik modulering medför den fördelen, att mottagaren är relativt okänslig för störningar. Trafik kan därför ofta upprätthållas även under svåra störningsförhållanden såsom mitt inne i en stad.

Mer information finns i: Arméns lätta radiostationer under 1900-talet (15 MB)
(A03/09) Författare: Sven Bertilsson och Thomas Hörstedt.
Ny och utökad utgåva av Sven Bertilsson och Thomas Hörstedt (Grön radio) Försvarets Historiska Telesamlingar Armén 2009-02-28 A 03/09