FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

Armén logo

 

Signalreparationskärra


Signalreparationskärra

Organisation för reparationstjänsten
Den upprustning och utökning av mängden radiostationer och övrig signalmateriel som skett krävde också underhålls-resurser. Under de första årtiondena utgjordes denna helt av Fälttelegrafkårens Tygverkstad, men med en utökad tillförsel av radiomateriel till truppförbanden, inrättades det vid dessa s k signalförrådsverkstäder.

Fältförbanden

Under 1950-talet tillkom inom etappbataljonerna ett signalverkstadskompani. Förbandet sattes upp av signal-trupperna.

Inom brigadernas underhållsbataljon ingick ett reparationskompani, som var anpassat till typ av brigad. Brigaderna var infanteri-, Norrlands- och pansarbrigader. I dessa reparationskompanier ingick en signalreparationsgrupp, som till sitt förfogande hade en signalreparationskärra. Denna kärra var utrustad med erforderliga instrument och reservdelssatser anpassade till den aktuella typen av signalmateriel som ingick i brigaden.

Signalreparationsgrupper med signalreparationskärror ingick också i de av signaltrupperna organiserade milostabs-, milosambands- och fördelningstabsbataljonerna samt högkvartersförband.

I etappbataljonernas tygverkstadskompani ingick också en signalreparationskärra.

Som mest fanns det över 100 signalreparationskärror

Mer att läsa finns i Signalmekanikerutbildning i armén (5,3 MB) Författare: Sven Bertilsson och Reparationstjänst (38 KB) Författare ej angiven på FHT armén.