gv

FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Västmanlands flygflottilj F1 1929-1983


Vakten F1F1F1 fana

 

Den första flygflottiljen F1 Kamratförening

Hur det hela började

När det självständiga flygvapnet bildades inrättades fyra flygkårer. Utdrag ur Riksdagens skrivelse nr 310

”.....1.kåren, avsedd att i första hand betjäna högsta krigsledningen, anslutes den första gemensamma spanarutbildningen varjämte till denna kår förlägges gemensamt den grundläggande bombutbildningen.
2.kåren är avsedd för Marinens behov samt 3.och 4.kårens huvudsakligen för samarbete med Armén och luftvärnet
.....”

Av detta framgår att 1. kåren sedermera F1, redan från början fick en inriktning gemensamt med det självständiga flygvapnets.

Efter fördröjande diskussioner om placeringsort sattes 1.flygkåren upp den 1 juli 1929 med placering i Västmanlands Regementets gamla kaserner i Viksäng, strax utanför centrala Västerås.

Den första flygningen på F1 ägde rum på hösten 1929 från sjöflygstationen vid Viksäng.

Flytt till Hässlö
Enligt 1936 års försvarsordning ombildades 1.flygkåren till medeltung bombflottilj. Flygfältet på Hässlö var 500x500m då det började nyttjas 1939. Byggnader uppfördes successivt fram till 1946. F1 flyttade till Hässlö 1944.

Vid Viksäng lokaliserades Flygvapnets Centrala Skolor.

Nattjakt
En ny era inleddes med att F1 ombeväpnades till ett nattjaktförband. Anskaffningen av J30 Mosquito omfattade förutom flygplanen all nödvändig markutrustning för att säkerställa operation i mörker och dåligt väder.

J33 Venom ersatte J30 efter fyra år och blev det första jetplanet på F1, en ur flygsäkerhetssynpunkt nödvändig förändring.

Med J32B Lansen inleddes jaktepoken, som avslutades med J35F Draken

Flygvapenhistoria
F1:s första femtio år är flygvapenhistoria och har dokumenterats i en faktaspäckad bok, Kungl Västmanlands flygflottilj 1929-1979 (utgiven 1979). Ur denna bok har AEF skannat sju avsnitt som bedöms ha ett stort allmänhistoriskt värde.

Flygdirektör O Björnhagen, F1 skrev en artikel som publicerades i CVA personaltidning "Bergtrollet" nr 3 1957 med rubriken En av kunderna. Artikeln ger en koncentrerad bild av livet på F1 vid den tiden.

(Källa AEF)


2 september 2016

Minnesstund

Under fredagen besöktes Västerås av Flygvapenchefen Mats Helgesson för att hedra minnet av den nerlagda flygflottiljen F1, dess forna medarbetare och stupade. Detta i samband med Flygvapnets 90-årsfirande. Han passade även på att samtala med medlemmar ur Kamratföreningen F1. F d Flygvapenchefen 1982 - 1988, Sven-Olof Olson var en av talarna. Han tjänstgjorde som jaktförare på flottiljen i början av sin karriär och var senare även flygchef där.

Flygfottiljen F1 hedrades (film)

(Film från TV021)


Nedläggning av F 1

Överflygning

Överste Börje Björkholm

F-1 chefen överste Börje Björkholm kliver ur sin J35 Draken
efter att ha gjort den sista landningen på flottiljen.

F1 bedrev verksamhet mellan 1929 och 1983

(Ur VLT)


Artiklar ur FlygvapenNytt

Flygvapennytts temaserie nr 14: F 1 (nr 2/73)

F1:s vackra saga all (nr 3/83)


Artiklar ur TIFF

Videofilm om Västeråstraktens militära historia (nr 1/90)


Artiklar från Hässlöbladet

Artiklar är hämtade från "Hässlöbladet" (en Information till medlemmar i F1 Kamratförening). De är skrivna av FHT-medarbetaren Rolf Larsén.

Strilradarhistorik vid F1 i Västerås del 1Rolf Larsén

 

Strilradarhistorik vid F1 i Västerås del 2

 

 

 

 


Hässlöbladet (Hämtat från F1 kamratförening)

(05/01) Saknas

(05/02) Hässlöbladet nr 2 2005

(06/01)

(06/02)

(07/01) Saknas

(07/02)

(08/01)

(08/02)

(09/01)

(09/02) Hässlöbladet nr 1 2012

(10/01)

(10/02)

(11/01)

(11/02)

(12/01)

 


Länkar

En minnessida över Västmanlands flygflottilj även kallad F 1

F 1 Hässlö (wikipedia)

F1 Kamratförening

Flyghistoria i Västerås (Stockholm Västerås flygplats)

Kungliga Västmanlands flygflottilj (AEF)

Västerås flygmuseum


Film

Dokumentären om Hässlö F1 Del 1 av 5 (YouTube)

Dokumentären om Hässlö F1 Del 2 av 5 (YouTube)

Dokumentären om Hässlö F1 Del 3 av 5 (YouTube)

Dokumentären om Hässlö F1 Del 4 av 5 (YouTube)

Dokumentären om Hässlö F1 Del 5 av 5 (YouTube)

Glimtar från Flygvapnet 1952 (YouTube)

SAAB J32 Lansen F1 Kungl Västmanlands flygflottilj (YouTube)


Böcker

FV Förband och Skolor 1900-talet, Braunstein

Kungl Västmanlands Flygflj Historia 1929-1979, Odqvist Gösta m fl

Kungl Västmanlands Flygflj Historia 1979-1983, Odqvist Gösta m fl