FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo


10 kW  KV-sändare
M3950-771010


Sändaren har drivsteget från SRT och effektdelen var tillverkad hos Philips i Holland. Den kallades för Radiosändare 771. SRT drivsteg passade till fjärrmanöversystem MRX15 direkt.

Tillverkare: SRT/Philips CTD1000.

Sidan under konstruktion!