FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

 

3 W FMUK-stn m/54

M3955-122001 Radiostation 122 MT

Allmänt
I början av 1950-talet anskaffades flera bärbara radiostationer från SRA för både arméns och marinens behov.
En av dessa fick namnet 3 W FMUK-stn m/54.
Stationen fick senare namnet Ra 122.
Större delen av materielen anskaffades för arméns behov och ansvarig för anskaffningen var KATF.
Materielen utgallrades under 1990-talet.

Användningsområde

Stationerna var avsedda för KA spärrbataljoner vid samverkan med arméns närförsvarsförband och för förbindelser inom kustartilleriet.

Utförande

Stationerna bestod av en sändtagare avsedd att bäras på ryggen samt handmikrotelefon och två alternativa antenner.
Strömförsörjning erhölls från en batterilåda med ett laddningsbart batteri.
För laddning av batterierna fanns en batteriladdare.
Vid fast installation strömförsörjdes stationen med ett nätaggregat.

Uppbyggnaden var med elektronrörsteknik och med en speciell mekanik för frekvensinställning och med en särskild anordning för kalibrering av kanalerna.

3 W FMUK m/54

Stationen i bärbart utförande.Tekniska data
Frekvensområde: 47,0-57,0 MHz
Kanalseparation: 180 kHz, senare 90 kHz
Antenneffekt: 0,6 W alt 3 W
Modulationsslag: FM
Transmissionstyp: Simplex, telefoni
Kanalantal: 101 kanaler
Antenner: Marschantenn 1,25 m , normalantenn 3,25 m eller högantenn på antennmast
Räckvidd: Med marschantenn 5 km Med normalantenn 12 km Med högantenn utökad räckvidd i låda under sändtagaren
Kraftförsörjning: 7,2 V likspänning från tre stycken nifeackumulatorer placerade. För fast montering fanns nätaggregat. Se bild 18 på sidan 31 i Marinens UK-materiel 1930-1990
Mått: H = 410 mm, B = 275 mm, D = 176 mm
Drifttid: C:a 12 timmar per ackumulatorlåda
Vikt: Komplett station 22,2 kg

Dokumentation
M7773-207420 BESKR 1 3W FMUK 54 Beskrivning del 1, 1956
M7776-001000 B2 RA 122 MT Beskrivning del 2, 1971
M7776-000760 RDKAT RA 120, 122MT Reservdelskatalog, 1972
M7782-005010 MVSCHDS BÄR INST RA
Materielvårdsschema, 1984. Daglig och särskild tillsyn för bärbar och installerad radio

Läs mer i Marinens UK-materiel 1930-1990 (8 MB) Huvudredaktör: Stig Kjellin.