FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

 

3 W FMUK-stn m/53
M3955-121011 Radiostation 121 MT


Allmänt
Under 1970-talet övertog marinen c:a 500 radiostationer av typen Ra 121 från armén för installation ombord på flottans fartyg. Stationens frekvensområde täckte frekvensområdena för såväl Ra 120 som 122.
Materielen återlämnades senare för användning i arméns lokalförsvarsoch hemvärnsförband.

Användningsområde

Stationerna var i första hand avsedda att inom ett basområde användas för samband med KA-förband, arméförband, hemvärnsförband och egna basförsvarsförband. Dessutom var de vid behov avsedda för hjälpfartyg.

Utförande

Stationen bestod av sändtagare, kraftaggregat, handmikrotelefon och SM-omkopplare.
Stationen var uppbyggd med elektronrörsteknik och med en speciell mekanik för frekvensinställning och med en särskild anordning för kalibrering av kanalerna

3 W FMUK-stn m/53

Stn med ackumulatorlåda (foto Stig Kjellin)


Tekniska data                                                                                      
Frekvensområde: 39,6-48,0 MHz                                                                             
Kanalseparation: 180 kHz, senare 90 kHz                                                             
Antenneffekt: 3 W                                                                                                         
Modulationsslag: FM
Transmissionstyp: Simplex, telefoni
Kanalantal: 85 kanaler
Antenner: Dipol, jordplanantenn eller riktantenn
Räckvidd: Cirka 12 km
Kraftförsörjning: 12 eller 24 V likspänning eller 220 V växelspänning.
Mått: Sändtagare 201 x 278 x 170 mm. Kraftaggregat 132 x 271 x 120 mm
Vikt: Sändtagare 4,1 kg. Kraftaggregat 5,7 kg

Dokumentation
M7773-207410 BESKR 1 3W FMUK 53
Beskrivning del 1, 1956

Läs mer i Marinens UK-materiel 1930-1990 (8 MB) Huvudredaktör: Stig Kjellin.