FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

 

50 W FMUK-stn m/44-51

M3955-844001 Radiostation 844 MT

Allmänt
50 W FMUK-station m/44 var den första stationen inom marinen med frekvensmodulering.

Den hade 50 W sändareffekt och tillverkades av Sv Radioaktiebolaget (SRA).

1951 modifierades den för bättre frekvensstabilitet och fick då namnet 50 W FMUK-stn m/44-51. Senare, vid försvarets övergång till materielnummersystemet för materiel och förnödenheter, fick den åter ett nytt namn, Ra 844.

Den utgallrades först på 1970-talet och ersattes då av de nya radiostationerna Ra 800 - 810.

50 W FMUK-stn m/44-51

50 W FMUK-stn m/44. Överst till vänster mottagare, under den kraftaggregat typ B.
Överst till höger sändare, under den kraftaggregat typ A.

Användningsområde
Stationen användes först för marinens kustbevakningsorganisation samt på flottans fartyg och senare inom kustartilleriet för längre förbindelseavstånd där den var reserv för tråd.

Utförande
Stationen bestod av sändare, mottagare, kraftaggregat, kopplingsbox, manöverbox, högtalare, handmikrotelefon, telegrafnyckel, kablage och antenn.
Kraftaggregatet fanns i utförande A och B för växelström och C för 24 V
likspänning. Kraftaggregat C var försedd med en roterande omformare.
Manöverboxen fanns i utförande A för inomhusbruk och i utförande AB i kapslad gjutjärnslåda för utomhusbruk.
På manöverboxen kunde hög eller låg sändareffekt väljas, mottagarens brusblockering kopplas till vid behov samt ljudstyrkan i högtalare och hörtelefon regleras.
På sändaren gjordes frekvensinställning, avstämning av sändarens kretsar samt inställning av antennkopplingen.
På mottagaren inställdes frekvens, frekvenskorrigering, automatisk frekvensreglering samt brusblockeringsnivå och ljudstyrka.

Tekniska data

Frekvensområde: Det lägre UK-bandet
Kanalantal: 11 fasta spärrlägen inom frekvensområdet
Sändareffekt: Med kraftaggregat A 15 W eller 50 W. Med kraftaggregat B 6W eller 20 W
Deviation: Telegrafi ±35 kHz
Telefoni ±40 kHz
Mottagarkänslighet: 1 - 3 uV
LF-uteffekt: 1 W
Brusblockering: Reglerbar
Modulationsslag: FM
Transmissionstyp: Simplex, telefoni och telegrafi
Räckvidd: Minst 20 till 100 km beroende på antenn och terräng
Kraftförsörjning: Kraftaggregat A och B, 110, 127, 220, 240 V, 50 Hz, enfas växelspänning.
Kraftaggregat C, 24 V likspänning
Effektbehov: Kraftaggregat A: Sändning 400 W, mottagning 270 W
Kraftaggregat B: Sändning 200 W, mottagning 140 W
Mått: Sändare resp mottagare: H 190, B 360, D 230 mm, Kraftaggregat A: H 280, B 460, D 320 mm, Kraftaggregat B H 230, B 440, D 270 mm
Vikt: Sändare 8 kg, Mottagare 6 kg, Kraftaggregat A 38 kg, Kraftaggregat B 28 kg

Dokumentation
M7773-201790 BESKR 50W FMUK 44-51, Provisorisk beskrivning och översynsföreskrifter, 1957.

Läs mer i Marinens UK-materiel 1930-1990 (8 MB) Huvudredaktör: Stig Kjellin.