FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

 

25 W UK-station m/39


Allmänt
40 stycken 25 W UK-stationer m/39 anskaffades från Svenska Radioaktiebolaget (SRA)
Beställningen gjordes i september 1939 av KMF Torpedavdelning.

Användningsområde

Materielen var avsedd som ersättning för äldre UK-materiel.

Utförande

Stationen bestod av sändare, mottagare, kraftaggregat för växelströmsdrift,kraftaggregat för likströmsdrift med omformare samt handmikrotelefon,telegrafnyckel och dipolantenner.

Sändaren bestod av en låda med en frontpanel som var försedd med instrument och rattar för frekvensinställning, avstämning av sändarens kretsar, effektinställning och antennkoppling.

Därutöver fanns omkopplare för vågtyp och anslutningar för kraft, modulering, och antenn m.m.

Mottagaren bestod av en mindre låda med en frontpanel med rattar för frekvensinställning och reglering av ljudstyrkan.

Därutöver fanns omkopplare för selektivitet samt anslutningar till kraft, antenn, hörtelefon m.m.

Kraftaggregatet för växelströmsdrift var inbyggt i en låda med ventilationsöppningar och försett med nätsäkringar och omkopplare.

Kraftaggregatet för likströmsdrift var inbyggt i en låda och försett med nätsäkringar, omkopplare för till och från samt en fyrvägsomkopplare för start av en enankaromformare som gav 440 V anodspänning till sändarenselektronrör.

25 W UK station m/39

Tekniska data
Frekvensområde: Det lägre UK-bandet
Kanalantal: Typ I: 1 kanal, Typ 5: 5 kanaler, Typ X: 10 kanaler
Sändareffekt: 25 W som kan reduceras med en effektratt
Modulationsslag: AM
Transmissionstyp: Simplex, telefoni och telegrafi
Räckvidd: Omkring 30 km beroende på antenn, terräng och uppnådd frekvensnogrannhet
Kraftförsörjning: Kraftaggregat för växelströmsdrift 110, 127 eller 220 V, 50 Hz, enfas växelspänning. Kraftaggregat för likströmsdrift 70, 110, eller 220 V likspänning
1,5 V torrbatteri för mikrofonspänning

Läs mer i Marinens UK-materiel 1930-1990 (8 MB) Huvudredaktör: Stig Kjellin.

Dokumentation
SRA beskrivning "Marinens 25 W UK-station m/39", Form 500 / 541.