FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

Marinen
Kombinerad strids- och eldledning


Arte 726

Arte 726

Arte 726 var en kombinerad strids- och eldledning (för artilleri) som anskaffades till patrullbåtar typ Hugin.

Några system inköptes även för installation på andra enheter.

Totalt anskaffades 21 system.

Leverantör var Philips Elektronikindustrier.

Arte 726 har funnits på samtliga patrullbåtar, jagaren Halland, minfartygen Älvsborg, Visborg och Carlskrona och på Berga Örlogsskolor.

En senare variant, arte 726 E, har funnits på korvetterna Stockholm och Malmö.

Arte 726 finns i dag bevarad på patrullbåten Hugin vid Maritiman i Göteborg.