FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar


flygvapnet loggo

Multiplexutrustning TM-15


Tillverkare GTE Lenkurt Electric, Vancouver Canada. I drift i FTN 1972 - ?.

(Utdrag ur Systembeskrivning F1281-427342 (1973))

ALLMÄNT
Multiplexutrustning TM-15 används för att, ur en 120 eller 300 ledningsgrupp, avtappa från enstaka talkanaler upp till fem valfria 12-grupper i 60G1 och 60G2 (60-552 kHz). 12-grupperna kan terminera som talkanaler eller genomkopplas bärfrekvent och bandflyttas till frekvensbandet 6-108 kHz, som 24LG eller 12LG (6-54 alt. 60-108 kHz), för vidare transmission i bistråk.
Utrustningarna levereras monterade och bestyckade för aktuella trafikfall. Ombestyckning till andra trafikfall är möjlig.

SYSTEMFUNKTION
Fig 1 visar ett exempel på avtappning i ett stråk med två relästationer. (12-gruppbeteckningen 12GXY anger X=60-grupp, Y=12-grupp).

Figur 1

Figur 1.

Avtappning sker genom att TM-15 är högohmigt inkopplat på det genom-gående basbandet. Det betyder att avtappade 12-grupper ligger kvar i basbandet över hela stråket, men att multiplexutrustning inte bestyckas på motsatt terminal.

Förutom att förbindelse kan upprättas mellan terminal- och relästation, framgår det av fig 1 (12G25), att förbindelse även kan upprättas mellan relästationerna.

Eftersom en avtappad 12-grupp finns kvar över hela stråket, kan man, genom att delbestycka de olika relästationernas multiplexutrustningar, utnyttja enskilda kanaler i samma 12-grupp på olika stationer enligt exempel fig 2 och 3. Avtappning enligt fig 3 kan även utföras på samma relästation.

Figur 2

Figur 2.

Figur 3.

Figur 3.

TM-15 ansluts till ett genomgående 120/300LG basband för avtappning av maximalt fem 12-grupper i 60G1 och 60G2 via linjegaffel (se blockschema). I linjegaffeln görs val av transmissionsriktning W eller E för avtappade 12-grupper. 12-grupperna tillförs varsin hylla, betecknade kanalhylla 1-5 (KH 1-5) och utväljs av, till respektive 12-grupp, avstämda ingångskretsar. Kanalhylla 1-5 kan bestyckas med upp till 12 kanalenheter för terminering till talkanaler, alternativt med bandflyttare för omvandling av avtappad 12~grupp till frekvensbandet 60-108 kHz. Detta anpassas i en ledningsgruppenhet (LGE) till 12LG för 150 ohms basband i frekvensbandet 6-54 eller 60-108 kHz. I LG-enheten kan även två 12-grupper sammansättas till en 24LG i frekvensbandet 6-108 kHz. Därvid erfordras 12-gruppsfilter mellan bandflyttare och ledningsgruppenhet. I stativet ryms tre LG-enheter placerade i varsin hylla, betecknade kanalhylla 6-8 (KH 6-8), och fyra 12-gruppsfilter, betecknade hylla 9-12.

Erforderliga grundfrekvenser erhålls från en generatorhylla, som är synkroniserade till en mycket stabil masteroscillator.

Figur 4.

Figur 4.

I fig 4 visas ett exempel på olika möjligheter för terminering och bärfrekvent genomkoppling för vidare transmission i bistråk.

I transmissionsriktning W avtappas 12G11 och 12G15 och i riktning E, 12G12, 12G21 och 12G23.

TEKNISKA DATA
Utrustningen uppfyller data enligt gällande CCITT rekommendationer och kan samköras med övrig FFRL utrustning. Tabellen anger vissa data för externa anslutningspunkter.

Tekniska data

1) Avsedd för anslutning av basband med impedansen 75 ohm.
2) Förståelig när- och fjärröverhörning i frekvensbandet 500-1500 Hz.
3) Förståelig när- och fjärröverhörning i frekvensbandet 6-54 alt. 60-108 kHz.
4) Slingkopplat. Utan signalering.
5) Slingkopplat. Brusbelastning -6 dBm0 per kanal/12-grupp. Utan signalering.

Pilot. (Ekvivalent till 84,08 kHz i varje 12-grupp)

Nivå

– 20 dBm0

Temperaturområde

Garanterade data

200C ±100C

Ej garanterade data men utrustningen användbar

00 C till +500C

Relativ fuktighet

10 % - 90 %

Spänningsförsörjning

48V likspänning

Garanterade data inom

48V - 52V

Ej garanterade data men utrustningen användbar

42V - 56V

Effektförbrukning

Grundeffekt från 48V

70W

Till detta tillkommer effektförbrukning för kraftenheten, som sekundärt lämnar två spänningar ±12V.
Dessa får vardera belastas med max 36W. Belastningen på kraftenheten varierar beroende på bestyckning.
Kraftenhetens verkningsgrad är 0,8.

 

Blockschema TM-15Stativ TM-15

Blockschema TM-15. Stativ TM-15. (Bild FHT)


Dokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.