FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

6. Organisation


6.7 Krigsorganisation

Allmänt
Stril 60 kom liksom övriga tekniska system inom Flygvapnet att behöva kvalificerade tekniska resurser för att verka vid beredskapshöjning och krig.

Kort beskrivning
Inom markteleområdet organiserades markteleverkstadsbataljoner med basen i de regionala verkstäderna. På samma sätt kom de centrala verkstäderna att ingå i en central flygverkstadsbataljon
Driftgrupperna på anläggningarna kom i krig att ingå i förbandens krigsorganisation.

Dokument som innehåller mer information:
Utredning UMIK.


Bilder

Markteleverkstadsbat


Artiklar ur Flygvapennytt

 


Artiklar ur TIFF

 


Länkar