FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

Armén loggo

Mast 35 m


Mast 35 m

För RL 74 systemet togs en ny typ av mast fram. En mast som var enklare och lättare att upprätta och transportera än den gamla mast 42/40 m. Denna mast kunde emellertid bära endast en antenn till RL 74, samt en HF enhet till RL 101.

Masten har den fördelen att personalen som upprättar arbetar hela tiden från markplanet. Ingen personal behöver klättra, därför behövde inte ställas särskilda krav och läkarundersökning för arbete på höga höjder.

Masten transporteras på och är delvis sammanbyggd med en tvåaxlig släpkärra på vilken det är byggt en bur.

Mer att läsa om masten, RL och mux finns i: Radiolänk i Armén (15 MB) Författare: Anders Gustafsson. (A06/04)