FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Spaningsradar
Unde 23


Bild Unde 23

Underrättelseenhet 23 (UndE 23) är en av världens modernaste mark-baserade centralspaningsradarstationer. UndE 23 har till uppgift att lokalisera objekt som rör sig i luften och sammanställa egen och andra sensorers luftlägesinformation till en gemensam luftlägesbild. Informationen sänds till skjutande luftvärnsenheter och andra system som utnyttjar den.

Stationen har en elektroniskt styrd gruppantenn på C-/G-bandet som ger stationen förmåga att upptäcka luftmål i tre dimensioner – sid-/höjdvinkel och avstånd. I ledningsenheten sammanställs luftläget från de egna enheterna och andra radar- och informationssystem.

UndE 23 ingår i luftvärnets robotsystem 23, 97 och 70, men kan också användas fristående till exempel i ett insatsområde för att övervaka luftrummet och förmedla information till både militära och civila enheter. UndE 23 kan även havsövervaka.

UndE 23 kan upptäcka både större luftmål som flygplan och helikoptrar, mindre luftmål som kryssningsrobotar, och ballistiska projektiler som granater och raketer.