FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Spaningsradar
PS-17/R, PS-171/R


Bild PS-17/R PS-171/R

En svensk teknisk delegation besökte sommaren 1947 Frankrike.

Vid CSF (Compagnie-Générale de Télégrafphie Sans Fils Francaise) utvecklades en för våra förhållande lämplig radarstation.

Den franska beteckningen var Er 217.

Två franska radarstationer Er 217 inköptes den 2 mars 1948, samtidigt som ett licensavtal tecknades, vilket avtal senare kompletterades med ett ”know how”-avtal, vilka avtal gav svenska försvaret rätt att under vissa förut-sättningar själva tillverka stationen.

För ytterligare uppgifter se: FHT A08/03 Kjell-Erik Lindgren Sammanställning över arméns radarstationer från 1940-talet fram till början av 1960-talet.