FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Armén
Spaningsradar
Arthur


Bild Arthur

Artillerilokaliseringsradar
På marknaden benämnd Arthur. Radarn är ett kvalificerat artillerilokaliserings-system som på mycket kort tid kan lägesbestämma fientligt artilleri, samt leda eld från eget artilleri.

Effektiv tid från lägesbestämning till egna granater i målet kan vara så lite som tre minuter. Systemet är installerat i bandvagn 208. Det grupperar och är lokaliseringsberedd på under fem minuter.

Systemet är ett gemensamt Norskt/Svenskt projekt utvecklat av Ericsson.

Systemet har sålts till ett flertal länder.

Utvecklingen av Arthur finns beskriven i FHT dokument.

Framgångsfaktorer i ett lyckat samarbetsprojekt mellan Norge och Sverige (0,9 MB) Författare: Lars Dicander, Göran Kihlström, Per Lundgren
(A11/09)